ელექტროობა და სუსტი დენები

ჩვენ ირგვლივ უამრავი ელექტრო მოწყობილობაა და თითოეულ მათგანს შესაბამისი სიმძლავრის ელექტროენერგია ესაჭიროება. ქსელის მოწყობისას საჭიროა ელექტრონული ქსელის სწორად დაპროექტება, რომელიც გათვლილი იქნება შესაბამის დატვირთვაზე, რათა მომავალში თავიდიან ავირიდოთ ინფრასტრუქტურის განახლებასთან დაკავშირებული დამატებითი ხარჯები.

იმპოსტი მეპ-ის, მაღალკვალიფიციური გუნდი დაგიპროექტებთ და მოაწყობს:

  • შიდა და გარე ქსელებს;
  • ელექტრო ფარებს;
  • შიდა და გარე განათებას;
  • სახანძრო სიგნალიზაციას;
  • ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემებს;
  • დაშვების სისტემებს;
  • გამართულ საკომუნაციო ქსელებს (კომპიუტერების, სატელეფონო ხაზებისა და ტელევიზიის გამართვისთვის).