გათბობა, გაგრილება და ვენტილაცია

ჩვენს მიერ დამონტაჟებული სისტემები უზრუნველყოფს შენობის შიგნით კომფორტულ, უსაფრთხო გარემოს. გათბობა/გაგრილების და ვენტილაციის სისტემები არეგულირებს დახურულ სივრცეში საჭირო რაოდენობისა და ხარისხის ჰაერის მიწოდებასა და სასურველი ტემპერატურისა თუ ტენიანობის შენარჩუნებას.

გათბობა, გაგრილების და ვენტილაციის სისტემების ბენეფიტები: