საინჟინრო სისტემების პროექტირება

საპროექტო სამუშაოების ხარისხიანი შესრულება საბოლოო შედეგის აუცილებელი წინაპირობაა. ხარისხიანად შესრულებული საპროექტი საუშაოები დაგიზოგავთ დროს, ხარჯებსა და ენერგიას.

პროექტირება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: