სიღნაღი ეთნოპარკი

პროექტი: ,,სიღნაღი ეთნოპარკი’’

დამკვეთი: შპს ,,სიღნაღი ეთნოპარკი’’

მისამართი:  სიღნაღი

სამუშაო : სრული საინჟინრო სისტემების პროექტირება

სტატუსი: მიმდინარე