საცხოვრებელი სახლი გრიშაშვილზე

პროექტი: ,,საცხოვრებელი სახლი გრიშაშვილზე’’
დამკვეთი: შპს ,,მშენებელი 2004’’
მისამართი: თბილისი, გრიშაშვილის 46ა
სამუშაო: სრული საინჟინრო სისტემების პროექტირება
სტატუსი: მიმდინარე