საწარმო შარავანდი

პროექტი:  ,,საწარმო შარავანდი’’

დამკვეთი: შპს ,,შარავანდი’’

მისამართი: თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N108

სამუშაო : სრული საინჟინრო სისტემების მონტაჟი

სტატუსი: მიმდინარე