სასტუმრო Hotel Coste

პროექტი:  ‘’Hotel Coste’’

დამკვეთი: შპს ,,ჰოტელ კოსტე’’

მისამართი: თბილისი, მ.კოსტავას 45ა

სამუშაო : გათბობა-გაგრილება, ვენტილაციის სისტემების მონტაჟი

სტატუსი: დასრულებული