სასტუმრო ,,დ&ზ’’

პროექტი:  სასტუმრო ,,დ&ზ’’

დამკვეთი: შპს ,,დ&ზ’’

მისამართი: თბილისი, ხარფუხის დასახლება

სამუშაო : სრული საინჟინრო სისტემების პროექტირება

სტატუსი: მიმდინარე