როიალ ჯგუფი

პროექტი:  ,,როიალ ჯგუფი’’

დამკვეთი: შპს ‘’Royal Group’’

მისამართი: ბათუმი, რეჟებ ნიჟარაძის N5

სამუშაო : სრული საინჟინრო სისტემების პროექტირება და მონტაჟი

სტატუსი: მიმდინარე