მ2 ნუცუბიძეზე

პროექტი: ,,მ2 ნუცუბიძე’’

დამკვეთი: შპს ,,მ2 ნუცუბიძე 2’’

მისამართი: თბილისი, ნუცუბიძის ქუჩა

სამუშაო : სრული საინჟინრო სისტემების პროექტის რევიზია/კორექტირება

სტატუსი: დასრულებული