მუხიანის საცხოვრებელი კომპლექსი

პროექტი:  ,,მუხიანის საცხოვრებელი კომპლექსი’’

დამკვეთი:  შპს ,,რეალ’’

მისამართი: თბილისი, მუხიანის, 175-ე სკოლის მიმდებარედ

სამუშაო : სრული საინჟინრო სისტემების მონტაჟი

სტატუსი: დასრულებული