თბილისი სქაი

პროექტი:  ,,თბილისი სქაი’’

დამკვეთი:  შპს ,,პარტნიორი კაპიტალ’’

მისამართი: თბილისი, შატბერაშვილის ქუჩა N54

სამუშაო : სრული საინჟინრო სისტემების მონტაჟი

სტატუსი: დასრულებული