ბაკურიანი პლაზა

პროექტი:  ,,ბაკურიანი პლაზა’’

დამკვეთი:  შპს ,,ბაკურიანი პლაზა’’

მისამართი:  დაბა ბაკურიანი

სამუშაო : სრული საინჟინრო სისტემების მონტაჟი

სტატუსი: დასრულებული