წყალგაყვანილობის სისტემები

წყალგაყვანილობის სისტემების გამართვისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მომუშავე გუნდის...

საინჟინრო სისტემების პროექტირება

საპროექტო სამუშაოების ხარისხიანი შესრულება საბოლოო შედეგის აუცილებელი წინაპირობაა...

გათბობა, გაგრილება და ვენტილაცია

ჩვენს მიერ დამონტაჟებული სისტემები უზრუნველყოფს შენობის შიგნით კომფორტულ,...

სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები

სახანძრო უსაფრთხოება სხვადასხვა ტიპის სისტემაზეა დაპროექტებული. მათი კოორდინირებული...

ელექტროობა და სუსტი დენები

ჩვენს ირგვლივ უამრავი ელექტრო მოწყობილობაა და თითოეულ მათგანს შესაბამისი სიმძლავრის...